Штедиме во „Месецот на штедењето“

По повод "Месецот на штедењето" со повеќе паралелки од нашето училиште " Вера Циривири- Трена" се реализираа посети на презентации во Стопанска  Банка- Скопје. Со цел да им се објасни на учениците кои се начини на штедење, како и кои се новите производи на клиентите кои можат да бидат достапни и до  нашите ученици.

 IMG_20151105_123441 IMG_20151105_123449 IMG_20151105_123458 IMG_20151105_123511 IMG_20151105_123549

1+5 5165