Хемиска лабараторија – Креативен центар

IMG_2811

 

На ден 10.11.2015 год(вторник) во ООУ„Вера Циривири- Трена“се одржа креативна работилница по повод  отварањето на хемиска лабараторија во склоп на детскиот креативен центар на општина Карпош. Работилницата ја отвори  проф.д.р Зоран Поповски од институтот за биологија кој е вооедно одговорен за овој проект.Беше реализирана кратка презентација на интересни експерименти за воннаставни активности од страна на проф. д.р Методија Најдоски од институт за хемија во Скопје

Во рамките на оваа работилница беа изведени креативни хемиски експерименти од страна на наставниците по хемија во основните училишта на територија на општина Карпош.

Експериментите ги следеа директорките на основните училишта и група ученици од ООУ„Вера Циривири- Трена“- членови на хемиската секција. Лабараторијата е достапна за сите наставници и ученици од општина Карпош во рамките на воннаставните активности.

IMG_2801 IMG_2804 IMG_2808 IMG_2811 IMG_2812 IMG_2814 IMG_2828IMG_2834IMG_2837 IMG_2842 IMG_2844 IMG_2846 IMG_2847 IMG_2853