Hand print – Работилница

Клубот на родители и наставници на ден 26.11.2015 продолжи со свои интересни активности.Овој пат на часот по ликовно образование, родители и ученици од II а одделение, организирани од одделенските наставници  ја покажаа креативноста преку Hand print – техниката.Имено со печатење со својата дланка насликаа мотиви од флората и фауната.

IMG_20151126_175022_880 IMG_20151126_175029_252

IMG_20151126_171809 IMG_20151126_180458 IMG_20151126_180221 IMG_20151126_174839 IMG_20151126_174743 IMG_20151126_173716 IMG_20151126_184721 IMG_20151126_184737 IMG_20151126_184743 IMG_20151126_184824 IMG_20151126_184837 IMG_20151126_184847 IMG_20151126_184927 IMG_20151126_184939 IMG_20151126_185016IMG_20151126_184606_424 IMG_20151126_184618_288 IMG_20151126_184631_253 IMG_20151126_184812_723 IMG_20151126_184839_700 IMG_20151126_185022