Отворен ден за идните првачиња

На ден 25.04.2016 година( понеделник) дечињата- идните правачиња од градинката„ Орце Николов“ – општина Карпош го посетија училиштето „Вера Циривири- Трена “, запознавајќи се со редот,организацијата, наставниците, стручните соработници ,директорот ,просториите и сегашните правачиња кои им приредија средечен пречек низ песнички, цртежи и заедничка игра.

 

f00dd2c0d130c43b223004909f84965b628515c9f88d8fec49bfb37b96c4fb30_full 9db81448d1423b476aa6ba58b50dc4ad1dbb46146802522cb06cf95ab574a9b5_full cf1485a771088d2b4789ae35bdc13b327fb51e06f78232c4a84c16f4202fd18b_full 92268f6d666f062155d3e34e9fb1f693301455b536fa4ea31a74086abd920046_full d9c67b4fa9de9bc8111ff264d267ec4e6e157efaa614870311f3bf45da2f5ff7_full 8f428bd042a8829a9f957bf36e27c63f3915da71efbac9e1307a81b54787a333_full 7a0de710e65078d5ecf2a9116f3968f72165124ddb05dd0b564fefd7ff4f1f30_full 1a55fb79a0a159ba94f5c7a36997d623e2fe6485aee6f2076ac546a41d96b419_full 3367b2fbf66c6d0291fec43564d671d8ac7ae7e105df4e6349c414ff01de79f9_full 4447816aa592b95dab6895e8debe4690de894b0d327d8aea9c3fb0df52982fb7_full 9ab6dd0e6af2d7403d8a3be436a43222be5c301f6e3c97c09027102d2eaceefa_full