Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

На 16.02.2017, тимот на “Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот“ заедно со Д-р. Дејан Шекеринов и Лајонс клуб Феникс, спроведоа очен скрининг во ОУ “Вера Циривири- Трена“ кај учениците од одделенска настава.

Од вкупно опфатени 173 деца, беа прегледани 144, а 28 од нив беа препорачани да се јават на дополнителен офталмолошки преглед.

 

“Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот“ работи на подобрување на образовните можности и квалитет на образованието за децата со пречки во видот и подобрување на системот за рано откривање при евентуални очни болести.

 

За повеќе информации http://cvip.seeu.edu.mk/web/en/

20170216_094302 20170216_094310 20170216_094710 20170216_095119 20170216_095132 20170216_101759 20170216_104856 20170216_110510 20170216_110530 20170216_114111 20170216_114146 20170216_114355 20170216_123052 20170216_123112