Протокол за реализација на настава со физичко присуство учебна 2021-22г

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД 2021-22