Светски ден на штедењето

Посета на нашите вторачиња од страна  Стопанска Банка, по повод месецот на штедењето – 27.10.2022

sl1 sl2 sl3 sl4