Општински натрпевар по хемија

На општинскиот натпревар по хемија учениците ги постигнаа следниве резултати:

Искра Деспотовска 9/б одд -2 награда

Андреа Паскалова 8 /а одд -3 награда

Милена Рангелова 8 /б одд –пофалница

Јана Ѓорѓијевска8 /б одд–пофалница

Јана Ѓоговска8 /б одд–пофалница

Дамјан Анчевски 8/б –пофалница

Давид Тасиќ 8/б –сертификат

Јована Јанкуловска 8/а одд –пофалница

Нина Пандова8/а одд –пофалница

Наставник ментор:Валентина Пешевска