Едукација за борба против сидата

На 01.12. 2014 год Меѓународниот ден на борба против сидата во ООУ„ Вера Циривири- Трена“ беше организирано предавање за учениците од осмите одделенија на тема„ Основи на ХИВ инфекцијата“ од страна на асс.д-р Маја Василева Дугановска  родител во нашето училиште. Предавањето беше во склоп на проектот „ Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

20141203_095139 20141203_095015 20141203_095344 20141203_094658