Креирање и дизајнирање на веб страни и основи на интернет маркетинг

       Нашите ученици добија сертификат со кој се потврди успешната обука за одржување на училишниот сајт http://veraciriviritrena.edu.mk.Сертификатот за успешно завршената обука го носи називот:„Креирање и дизајнирање на веб страни и основи на интернет маркетинг“. Доделувањето на сертификатите се одржа во основното училиште "Jaн Амос Коменски". Исто така и предметниот наставник Гордана Георгиевска и одделенскиот наставник Велимир Новески ги добија соодветните сертификати за истата обука.

IMG_20141229_133556 IMG_20141229_133607 IMG_20141229_133634 IMG_20141229_133641 IMG_20141229_133733 IMG_20141229_134218