Category Archives: Натпревари

Државен натпревар по математика

На ден 14.05.2023 г. Беше реализиран државен натпревар по математика на кој учество земаа учениците од VI–IX одделение. Целта на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа : Постигнати резултати :

VI а одделение: Александра Димитрова II награда

VI б одделение: Матеј Сиваков I награда Ментор

наставник : Гордана Ѓорѓиевска, Јасмина Сретеноска

Државен натпревар по Биологија

 

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 20 мај 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева земаа успешно учество на натпреварот по Биологија за учебната 2022/23 година на државно ниво. Натпреварот беше организиран со физичко присуство на Природно – математичкиот факултет во Скопје. Нашето училиште се гордее со резултатите на учениците. Учениците го завршија државниот натпревар со следните успеси:

9 одделение:

– Јасна Богдановска – II награда


8 одделение:

– Ема Маневска – I награда
– Андреј Гацоски – II награда
– Марија Мирческа – III награда
– Јана Ѓорѓијевска – Пофалница
– Матеа Секулоска – Учество

Регионален натпревар по Биологија и Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 07 и 10 април 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Маја Чинго и Сузана Аспровска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2022/23 година на регионално ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Горди сме да кажеме дека 13 ученици се рангирани да продолжат на државните натпревари. Учениците го завршија регионалниот натпревар со следните успеси:

 

Биологија:

 

9 одделение:

– Јасна Богдановска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Леа Стојовска – III награда

– Ивана Колиќ – Пофалница

 

8 одделение:

– Ема Маневска – I награда (пласман на државен натпревар)

– Андреј Гацоски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеа Секулоска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорѓијевска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Марија Мирческа – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорговска – III награда

– Александар Анастасов – III награда

– Инес Ангелов – III награда

 

 

Природни науки:

 

6 одделение:

– Дариа Ева Вон Дер Форст – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеј Сиваков – II награда (пласман на државен натпревар)

– Александра Димитрова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Горазд Кипевски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Елена Спировска – III награда

– Анастасиа Анѓелеска – III награда

– Владан Стефановиќ – III награда

 

5 одделение:

– Дамјан Сиваков – I награда (пласман на државен натпревар)

– Анастасија Николова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Бојан Тодоровски – III награда

– Антонија Лола Ефремова – III награда

– Бисера Лазаревска – III награда

– Оливија Софеска – III награда

 

4 одделение:

– Јана Ставревска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Катја Христовска – III награда

– Матеј Маневски – III награда

– Јоана Аврамовска – III награда

– Марија Милановска – III награда

– Јоана Кимовска – III награда

– Јован Симоновски – Пофалница

Општинскиот натпревар по англиски јазик

Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик, одржан на 18.03.2023 година и организиран од ЕЛТАМ:

 

Сите ученици од петто до деветто одделение одат/продолжуваат на регионален.

Тамара Несторовска Vа одделение – второ место

Александра Димитрова VIа одделение – второ место

Петар Ачкоски VIIа одделение – трето место

Андреа Паскалова VIIIа одделение – второ место

Јасна Богдановска IXа одделение – второ место

 

 

Ментор на сите ученици од петто до деветто одделение – Александра Чочевска

Општински натрпевар по хемија

На општинскиот натпревар по хемија учениците ги постигнаа следниве резултати:

Искра Деспотовска 9/б одд -2 награда

Андреа Паскалова 8 /а одд -3 награда

Милена Рангелова 8 /б одд –пофалница

Јана Ѓорѓијевска8 /б одд–пофалница

Јана Ѓоговска8 /б одд–пофалница

Дамјан Анчевски 8/б –пофалница

Давид Тасиќ 8/б –сертификат

Јована Јанкуловска 8/а одд –пофалница

Нина Пандова8/а одд –пофалница

Наставник ментор:Валентина Пешевска

Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик

Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик, одржан на 18.03.2023 година и организиран од ЕЛТАМ:

 

Сите ученици од петто до деветто одделение одат/продолжуваат на регионален.

Тамара Несторовска Vа одделение – второ место

Александра Димитрова VIа одделение – второ место

Петар Ачкоски VIIа одделение – трето место

Андреа Паскалова VIIIа одделение – второ место

Јасна Богдановска IXа одделение – второ место

 

 

Ментор на сите ученици од петто до деветто одделение – Александра Чочевска

Регионален натпревар по математика

На ден 4.03.2023 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од VI–IX одделение. Целта на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

VI а одделение: Александра Димитрова II награда

Илин Стојановски пофалница

VI б одделение: Матеј Сиваков II награда

Горазд Кипевски пофалница

VII одделение: Матеа Мирческа III награда

VIII б одделение: Марија Мирческа пофалница

Ментор наставник : Гордана Ѓорѓиевска Јасмина Сретеноска

 Oпштински натпревар по математика 

 

 

 На  ден 4.02.2023 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од  VI–IX  одделение.

Целта  на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

 

VI а одделение:

Никола Пандов                          I    награда      

Александра Димитрова           I    награда      

Илин Стојановски                      I    награда      

Дарија Ева Вон Дер Форст            пофалница

VI а одделение:

 

Матеј Сиваков                     III        награда     

VII  одделение:

 

Матеа Мирческа                II    награда      

VIII  а    одделение:

Нина Пандова                           II        награда      

Стефан Кимовски                    III        награда      

Александар Анастасов           III        награда      

Ема Маневска                           III        награда      

 

 

 VIII    б одделение:

Марија Мирческа                    II    награда      

 

                                                                                            Ментор   наставник : Гордана Ѓорѓиевска , Јасмина Сретеноска

Општински натпревар по предметите Биологија и Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 10 март 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Маја Чинго и Сузана Аспровска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2022/23 година на општинско ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Од учениците, 31 ученика се рангирани да продолжат на регионалните натпревари. Учениците го завршија општинскиот натпревар со следните успеси:

 

     Биологија

 

VIII одделение

•    Андреј Гацоски – I награда

•    Ема Маневска – II награда

•    Матеа Секулоска – III награда

•    Јана Ѓорговска – III награда

•    Марија Мирческа – III награда

•    Александар Анастасов – III награда

•    Инес Ангелов – Пофалница

•    Јана Ѓорѓијевска – Пофалница

•    Илина Милановска – Пофалница

•    Дамјан Анчески – Учество

 

IX одделение

•    Јасна Богдановска – I награда

•    Леа Стојовска – II награда

•    Ивана Колиќ – II награда

•    Лилјана Стојанов – Пофалница

 

    Природни науки

    VI одделение

•    Матеј Маневски – I награда

•    Јана Ставревска – I награда

•    Јоана Кимовска – I награда

•    Јоана Аврамовска – II награда

•    Катја Христовска – II награда

•    Марија Милановска – III награда

•    Јован Симоновски – III награда

 

V одделение

•    Дамјан Сиваков – I награда

•    Анастасија Николова – I награда

•    Антонија Лола Ефремова – II награда

•    Бојан Тодоровски – II награда

•    Бисера Лазаревска – III награда

•    Оливија Софеска – III награда

 

 

IV одделение

•    Александра Димитрова – I награда, 1 место

•    Матеј Сиваков – I награда

•    Владан Стефановиќ – II награда

•    Горазд Кипевски – II награда

•    Анастасиа Анѓелеска – II награда

•    Дариа Ева Вон Дер Форст – II награда

•    Елена Спировска – III награда

 

 

 

 Наставник – ментор

Дивна Карапанчева

Месец на науката 2019

Младите научници од нашето училиште на 16.11.2019 учествуваа на настанот Ноември – Месец на науката кој се одржа на Природно – математичкиот факултет на кој учествуваа ученици од различни основни училишта од државата. На истиот учествуваа ученици од петто одделение кои со свои експерименти го претставија нашето училиште. Нивните експерименти и проекти беа во областа на Природни науки  менторирани од страна на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева. Своите успешни експерименти беа наградени со прва и втора награда.

viber_image_2019-11-26_17-03-01 viber_image_2019-11-26_17-03-04 viber_image_2019-11-26_17-03-04сгс viber_image_2019-11-26_17-03-05 viber_image_2019-11-26_17-03-05бјх viber_image_2019-11-26_17-06-55