Category Archives: Соработка со родители

“Разбуди го родителот во себе”

Во нашето училиште на големо задоволство беше одржана првата од серија работилници “Разбуди го родителот во себе” од Соња Китановска- Кимовска. Родителката испрати пораки, од родител кон родители, како да учиме едни од други. Се споделија лични искуства, техники и препораки за решавање предизвици во родителството.

 

sl4 sl3 sl2 sl1

Учиме за здрава храна

Плодната соработка со родителите од IIIб одделение продолжи со сктивност на 10.05.2023година.  Беше реализиран час од страна на Марија Бојчевска. Учениците ги продлабочија своите знаења за здравста храна и нејзиното значење. Воедно со големо задоволство и насмевки направија овошни салати кои ги дегустираа. Со ова ги нанаправија првите чекори во нутриционизмот. 
Соработката продолжува!

сл1 сл2 сл3

Моите прави и одговорности како член на општеството

Како резултат на плодната соработка со родители, на 17.03.2023 во IIIб одделение беше реализиран час од страна на Марија Дрљача – правник. Учениците се потсетија на своите права со особен акцент на нивните одговорности како членови на општеството. При тоа истите ги продлабочија споредувајќи ги со минатото и сегашноста, а ги искажаа и своите желби за иднината. 
Ја продолжуваме соработката!sl1 sl3 sl4 sl5

 

Учиме за програма SCRАTCH со помош на родителот

На ден 02.03.2023 во IIIa одделение,часовите по работа со комјутери беа реализирани од страна на родител програмер Дејан Новески.Наставната содржина беше Алгоритам – постапка за извршување одредена задача која родителот ја реализираше со помош на програма SCRАTCH.Учениците беа воодушевени од постапките и сами даваа идеи за настани,циклуси и услови, команди за извршување на одредени операции.Соработката со родителите продолжува!!!На ден 02.03.2023 во IIIa одделение,часовите по работа со комјутери беа реализирани од страна на родител програмер Дејан Новески.Наставната содржина беше Алгоритам – постапка за извршување одредена задача која родителот ја реализираше со помош на програма SCRАTCH.Учениците беа воодушевени од постапките и сами даваа идеи за настани,циклуси и услови, команди за извршување на одредени операции.Соработката со родителите продолжува!!!

сл1 сл2 сл3

Учиме за професии ,,Професија фармацевт” .

Денес 25.02.2023 година во соработка со родител  дипломиран фармацевт,  учениците од IIIв одделение имаа можност да се запознаат со професијата  фармацевт. Родителката Иванка Георгиевска на учениците од ова одделение им одржа интерактивно предавање  на тема:,,Професија фармацевт" .
Учениците покажаа особен интерес и активно учествуваа во дискусијата на дадената тема. Преку дадени клучни зборови тие денес научија:
-Што е професија,
 фармацевт,
-што е лек и за што и како правилно да  се користи,
-каде се одвива производство,а каде издавање на лековите,
-во кои се области може да работи фармацевтот,
-кои се правата и должностите на еден фармацевт,
-како може да се стане фармацевт.
Во текот на предавањето учениците беа вклучувани во дискусија ,во која ги презентираа нивните предзнаења и лични искуства на темата,а на крајот имаа можност да поставуваат прашања и  добија некои клучни пораки од фармацевтите.
Се надеваме дека поттикнати од ова интересно предавање ќе развиеме желба и мотив кај учениците за избор на оваа професија  и дека од нив во иднина ќе се "роди" некој иден фармацевт.

сл1 сл2

Полициската  станица – Карпош, ги подучува најмалите

Денес 01.02.2023 година во соработка со родител-стручно лице од Полициската  станица – Карпош, се одржа предавање пред учениците од IIIв одделение на тема: Безбедноста на децата во и надвор од училиштето,, и ,,Позитивни и негативни страни на интернетот и насилство преку социјалните мрежи,,. Учениците покажаа особен интерес и активно учествуваа во дискусијата на дадената тема.

с1 с2 с3

Одбележување на Недела  на забоздравствена заштита

По повод одбележување на Недела  на забоздравствена заштита, учениците од III a одделение реализираа работилница во соработка со родител,детски стоматолог д-р Елена Новеска. Учениците земаа активно учество ,научија многу работи за грижа за сопственото орално здравје, а на крајот добија и подароци.

сл1 сл2 сл3 сл4

Потикнување читачки навики кај младите

Креативна работилница -План за потикнување читачки навики кај младите.Благодарност до Сказнувалка кои го посетија ООУ"Вера Циривири-Трена " и младите читатели од Va  и V б одделение , и им презентираа детска литература од странски автори преведени на македонски јазик.Учениците уживаа во текстовите од книгите , активно учествуваа во анализа и обработка на прочитаното. Целта на работилницата беше негување на љубов кон книгата и читањето ,потребата на книгата во растењето на децата и нејзината огромна моќ во едукација, осознавање и креативност.

сл2 сл3сл4

 

Месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо

По повод месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо, ги посетија првачињата од ООУ,, Вера Циривири- Трена” и им дадоа корисни совети за штедење преку претстава и делење подароци.

сл1 сл2 сл3

 

Стопанска банка на гости кај нас

27.10.2022 Посета  вторачињата од Стопанска банка по повод месецот на штедење.

сл1 сл2 сл3