Работен состанок во Француската резиденција

На покана на амбасадорот на Француската република Cyrille Baugmanther на02.11.2023 год се реализираше  работен состанок и коктел во Француската резиденција. 
Како учесници во проектот ,,Заживување на францускиот јазик во Република Македонија" учествувавме на работен состанок со неговата Екселенција Cyrille Baumgartner
на која беше истакнато дека учениците учесници на овој проект ги чекаат многу бенефити од француската Влада меѓу кои е и зголемувањето од 40 проценти на стипендиите.

Состанокот помина во срдечна и пријатна атмосфера. Во иднина, ќе продолжи овој проект со засилено темпо каде што нашето училиште ќе добие електронска табла која е потребна за проширување на знаењата во изучувањето на францускиот јазик.

сл1