Category Archives: Активности

Посета на општина Карпош

Градоначалникот пред вистински предизвик 🙂, да одговори на прашањата од умните глави на четвртоодделенците од ООУ,,Вера Циривири- Трена”

sl1 sl2 sl3 sl4

Го разубавуваме училишниот простор.

Го разубавуваме училишниот простор.Учениците од 3а одделение со свој придонес ја разубавуваат училишната градина со есенски цветни насади .

сл6 сл7 сл8 сл9 сл10

Одбележување на Меѓународнот ден на толеранција

Учениците од 3 а по повод Меѓународнот ден на толеранција – 16 ноември, учествуваа во работилница посветена на толерантноста. Разговараа што е толерантност и заеднички изработија плакат: ДА БИДЕМЕ ТОЛЕРАНТНИ ВО ОДНЕСУВАЊЕ КОН СЕКОЈ И СИТЕ !

сл2 сл3 сл4

Голем успех во традиционално карате

Голем успех на нашиот ученик од 2а одд., Војдан Паламидовски кој освои сребрен и бронзен медал во традиционално карате на 21. ИТКФ светскиот куп, кој се одржа на 11, 12 и 13 Ноември 2022, во спортската сала Кале во Скопје. Честитки, Војдан! 👏

sk1

МИО соработка со ОУ” Јахја Кемал”

Со цел продлабочување на мултиетничката интеграција во образованието и подигање на свеста за позитивни страни на мултикултурната кохезија, денес на 20.10.2022 година нашето училиште потпиша меморандум за соработка со ОУ” Јахја Кемал”. Согласно МИО реализирани се спортски игри под мото: Подај рака! При тоа учениците спортуваа, взаемно се бодреа, разменуваа искуства, се дружеа и играа. Преку спортскиот дух се изградија нови пријателства. Спортските игри изминаа во ведра, весела и спортска атмосфера со договор за наредни заеднички активности.

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5 сл6 сл7 сл8 сл9 сл10 сл11 сл12

Присуство на филмскиот фестивал, Џифони

Од 6-10 октомври 2022 се оддржа десеттото издание на филмскиот фестивал, Џифони Македонија.

На филмските проекциии, присуствуваа неколку ученици од VI a и VI б одделение, заедно со наставничката Кристина Николовска-Велковска. По гледање на филмовите, учесниците се вклучија во дискусија за истите, како што и развиваа креативни вештини во ликовните и мјузикл работилници.

сл1 сл2

Одбележување на 11 Октомври

11 Октомври, Денот на народното востание на македонскиот народ, нашите ученици и наставници го одбележаа преку организирање на презентации, работилници, литературно и ликовно творење. Нивните прекрасни изработки станаа дел од училниците и внатрешниот простор на училиштето.

сл2 сл3 сл4 сл5 сл6

Одбележување  на Неделата за борба против шеќерната болест

Со цел одбележување  на Неделата за борба против шеќерната болест ( 10.10. 2022- 16.10.2022), нашите наставници и ученици организираа презентации и други активности за подигнување на свеста и раната превенција на шеќерната болест. Учениците се запознаа со тоа што претставува оваа болест и како со добра исхрана, зголемена физичка активност и здрави навики можеме да ја спречиме.

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5

Одбележување на Детска недела

Наставниците и учениците од ООУ,,Вера Циривири – Трена” во текот на целата недела организираа разни активности по повод одбележување на Детската недела. Радоста и среќата беше присутна кај сите ученици, а посебно кај првачињата со видлива детската насмевка поради свечениот прием во Детската организација водени од мотото за Детска недела: Другарството е дел оддетската среќа.

 

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5

Меѓународната конференција под името Светот на образованието ги брише границите

Меѓународната конференцијапод името „Светот на образованието ги брише границите„ е 4-та по ред во организација на Асоцијацијата на најдобрите наставници во Екс Југославија.

Оваа година се одржа во Сараево од 26-29 мај. Титулата Најдобар наставник во бивша Југославија од Македонија како четврта генерација најдобри наставници ја понесоа м-р Матилда Бајкова, професор по македонски јазик и литература од ООу „Вера Циривири-Трена“ од Скопје.

За м-р Матилда Бајкова ова не е прва ваква награда. Таа признанието најдобар просветен работник на ниво на Македонија го доби во 2017 година, по што беше и директор на едно скопско училиште кое за четири години го издигна во препознатлива воспитно-образовна институција со многу новини и прокети.

На тема Ново време и нови идеи, таа беше панелист заедно со свои колеги од сите земји од некогашна Југославија.Истакнувајќи ја улогата и местото на наставникот во новото време, во кое тој е носител на сите промени и следачи на технолошки развој и примената на ИТ во наставата.

Беше потенцирано дека целта на конференцијата поттикнување регионални вмрежувања на најдобрите воспитувачи и учители наставници , стручни соработници и директори од образовните институции од регионот.

И тоа се’ со цел видливоста на нивната работа и создавање успешни приказни.

Заклучокот на оваа конференција беше ист за сите 300 учесници кои 4 дена низ разни активности, работилници, саем на наставниците и нивната работа, покажаа дека реформите се неопходни, но секогаш треба да се поаѓа од училницата и од практичарите. Да се биде еден 27 те, одбрани е задоволство од сработеното, воедно чест и обврска да се биде пример и инспирација.

Оваа награда им ја посвети на своите некогашни, сегашни и идни ученици и на своето семејство без кое оваа мисија ќе беше невозможна.