Category Archives: Активности

Државниот натпревар по Англиски јазик

На 18.05.2024 година, во ООУ,, Кирил Пејчиновиќ” – Кисела Вода, се оддржа државниот натпревар по Англиски јазик, каде учениците од ООУ,, Вера Циривири-Трена”, под менторство на наставничките Александра Чочевска и Кристина Николовска-Велковска, го постигнаа следниот успех:
Димитар Спасов од V одд. – II награда со освоени 92 поени
Александра Димитрова од VII одд. – II награда со освоени 90 поени

Државен натпревар на вокални интерпретатори

На државен натпревар на вокални интерпретатори во организација на ЗМПРМ Нела Манческа од 7одд ООУ,,Вера Циривири Трена” освои I место со 100 бода- под менторство на наставничката Слаѓана Чекичевска. Гордост си ни Нела!

Натпреварот на вокални интерпретатори

На натпреварот на вокални интерпретатори преку он лајн, во организација на ЗМПРМ Нела Манческа ученик во 7 одд ООУ,,Вера Циривири Трена” освои I место 100 бода под менторство на Слаѓана Чекичевска.Ти посакуваме успешен настап на државен натпревар на 15.5 во Прилеп !

Државен натпревар по математика

На  ден 11.05.2024 г. Беше реализиран државен натпревар по математика на кој учество земаа учениците од  VI–IX  одделение.

Постигнати резултати :

VI б одделение:

Тамара Нестороска                            I      награда          

Дамјан Сиваков                                 I I I     награда     

VII а одделение:

Александра Димитрова                     I I I     награда     

VII б одделение:

Матеј Сиваков                                    I I I      награда     

Ментор   наставник : Гордана Ѓорѓиевска

Јасмина Сретеноска

Конкурс за избор на првенец на генерација

Да ја сочуваме традицијата-пченица за Велигден

Да ја сочуваме традицијата-пченица за Велигден. Учениците од 5а одд во стаклената градина.

Уште еден голем успех за нашето прваче Даријан Наумчески

Уште еден голем успех за нашето прваче Даријан Наумчески. На одржаното екипно првенство на Македонија до 8 години во Шах, екипата на GAMBIT ASSECO го освои првото место, во чиј состав беше и Даријан Наумчески.

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 6 одделение

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 6 одделение

Ученикот има право да избере еден изборен предмет за прво полугодие (прв и втор избор) и еден за второ полугодие (прв и втор избор). Предметите мора да бидат од различни групи.

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:
 1. ТЕАТАРОТ, УМЕТНОСТ НА ЕМОЦИИ

       1.2.  ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДИЗАЈНИРАЊЕ

       1.3.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

       1.4. ЛОГИЧНА МАТЕМАТИКА

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО

2.3. ГОТВЕЊЕ

 • Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:
 • ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
 • ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ
 • ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ
 • Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:
 • РАКОМЕТ
 • ОДБОЈКА
 • ФУДБАЛ

                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ……………………………………………………………………………..

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 5 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 5 одделение

Ученикот има право да избере еден изборен предмет за прво полугодие (прв и втор избор) и еден за второ полугодие (прв и втор избор). Предметите мора да бидат од различни групи.

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:
 1.  МАТЕМАТИЧКО – ЛОГИЧКО РЕЗОНИРАЊЕ

       1.2.  ТЕАТАРОТ, УМЕТНОСТ НА ЕМОЦИИ

       1.3.  КРЕАТИВНО ТВОРЕШТВО

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ПРВА ПОМОШ

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ИЗРАБОТКИ ОД ХАРТИЈА – ОРИГАМИ

 • Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:
 • ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
 • Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:
 • ВЕЛОСИПЕДИЗАМ
 • ФУДБАЛ
 • РАКОМЕТ

                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ……………………………………………………………………………..

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 4 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2024/2025  за 4 одделение

Ученикот има право да избере еден изборен предмет за прво полугодие (прв и втор избор) и еден за второ полугодие (прв и втор избор). Предметите мора да бидат од различни групи.

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:
 1.  МОДЕЛАРСТВО, КРЕАТИВНИ ИДЕИ- НАПРАВИ САМ

       1.2.  MАТЕМАТИЧКИ ИГРИ

       1.3.  ПОЕЗИЈА

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ШАХ

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ТАНЦУВАЊЕ

 • Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:
 • ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ
 • ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
 • ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ
 • Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:
 • КОШАРКА
 • ФУДБАЛ

                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ……………………………………………………………………………..