Category Archives: Клуб на родители

Посета на „Керамика Кафе“

Untitled

Во согласност со Проектот на МОН за инволвирање на родителите во и вон наставниот процес, на 22.11.2015 десетина ученици од  VII a одделение со одделенскиот раководител Маја Кузманоска и родителите Анета Анческа и Ана В.Динева, ја посетивме работилницата за изработка на керамички производи Керамика Кафе каде имавме можност да се дружиме и заеднички да креираме. Во весела атмосфера се изработуваше накит, привезоци и украси од глина кои ќе ни останат како драг спомен на нашата дружба.

Untitled Untitled Untitled

Hand print – Работилница

Клубот на родители и наставници на ден 26.11.2015 продолжи со свои интересни активности.Овој пат на часот по ликовно образование, родители и ученици од II а одделение, организирани од одделенските наставници  ја покажаа креативноста преку Hand print – техниката.Имено со печатење со својата дланка насликаа мотиви од флората и фауната.

IMG_20151126_175022_880 IMG_20151126_175029_252

IMG_20151126_171809 IMG_20151126_180458 IMG_20151126_180221 IMG_20151126_174839 IMG_20151126_174743 IMG_20151126_173716 IMG_20151126_184721 IMG_20151126_184737 IMG_20151126_184743 IMG_20151126_184824 IMG_20151126_184837 IMG_20151126_184847 IMG_20151126_184927 IMG_20151126_184939 IMG_20151126_185016IMG_20151126_184606_424 IMG_20151126_184618_288 IMG_20151126_184631_253 IMG_20151126_184812_723 IMG_20151126_184839_700 IMG_20151126_185022

Клуб на родители и наставници ОПТИМИСТИ

Во нашето училиште оваа учебна година 2013/14 се формираше клубот на родители и наставници. Неговата цел е поголемо вклучување на родителите во активностите на училиштето. Со тоа ќе се подобри соработката и комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, а тоа ќе значи и поголемо мотивирање на учениците за постигнување на подобри резултати и подигање на чувството на припадност кон заедницата во училиштето. Една од главните цели е и подигањето на расположението, дружењето и смеата.

Клубот се конституираше во декември месец и на првиот состанок сите заедно дадоа име кое и го одразува ентузијазмот – ОПТИМИСТИ. Во таа насока веднаш беа дадени повеќе идеи за соработка  а главна водилка беше хуманитарниот карактер на поголемиот дел од активностите. Веднаш се пристапи кон изготвување и организитање на новогодишна театарска претстава „ Новогодишна мешаница“.

Активно земаа учество родители од кои еден професионален режисер Војо Цветановски, актерот Игор Лазаровски, и родителите Дејан Алексовски и Славица Галиќ , кои несебично одвоиа време за реализација на проектот. Учествуваа и тројца наставници  и ученици од прво до осмо одделение. Останатите наставници се вклучија во различни сегменти како што се изработката на влезниците, одржувањето на редот, организирањето на балетската нумера и хорот. За изведба на претставата ни беше овозможена салата на кинотеката на Македонија чии директор Мими Илиеска е исто наш родител. Одржани беа 2 претстави пред преполна сала. Дружењето и работењето беа задоволство на сите. Сретствата собрани од продажбата на влезниците се наменија за лечење на ученик од нашето училиште.

Работата на клубот продолжи и на следниот содтанок присуствуваа и поголем број родители заинтересирани за клубот. Дадоа идеи за понатамошно делување, се поделивме во неколку групи на делување. Следи организирање на активностите.