Category Archives: Натпревари

Државен натпревар на вокални интерпретатори

На државен натпревар на вокални интерпретатори во организација на ЗМПРМ Нела Манческа од 7одд ООУ,,Вера Циривири Трена” освои I место со 100 бода- под менторство на наставничката Слаѓана Чекичевска. Гордост си ни Нела!

Натпреварот на вокални интерпретатори

На натпреварот на вокални интерпретатори преку он лајн, во организација на ЗМПРМ Нела Манческа ученик во 7 одд ООУ,,Вера Циривири Трена” освои I место 100 бода под менторство на Слаѓана Чекичевска.Ти посакуваме успешен настап на државен натпревар на 15.5 во Прилеп !

Државен натпревар по математика

На  ден 11.05.2024 г. Беше реализиран државен натпревар по математика на кој учество земаа учениците од  VI–IX  одделение.

Постигнати резултати :

VI б одделение:

Тамара Нестороска                            I      награда          

Дамјан Сиваков                                 I I I     награда     

VII а одделение:

Александра Димитрова                     I I I     награда     

VII б одделение:

Матеј Сиваков                                    I I I      награда     

Ментор   наставник : Гордана Ѓорѓиевска

Јасмина Сретеноска

Регионален натпревар по Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 5 април 2024 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, наставничката по Географија и Природни науки Ленка Ѓоргоска, и одделенксите наставници Анита Петровска и Ана Видоевска – Динева земаа успешно учество на натпреварот по Природни науки за учебната 2023/24 година на регионално ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Од учениците, 6 ученика се рангирани да продолжат на државните натпревари. Учениците го завршија регионалниот натпревар со следните успеси:

VI одделение

·        Дамјан Сиваков – I награда (пласман на државен)

·        Анастасија Николова – II награда (пласман на државен)

·        Антонија Лола Ефремова – III награда

·        Бојан Тодоровски – III награда

·        Оливија Софеска – III награда

·        Калин Ќосевски – III награда

V одделение

·        Дарјан Докузовски – I награда (пласман на државен)

·        Матеј Маневски – I награда (пласман на државен)

·        Јана Ставревска – II награда (пласман на државен)

·        Јоана Аврамовска   – III награда

·        Арсениј Манов   – III награда

·        Катја Христовска – III награда

IV одделение

·        Марко Нешовски – II награда (пласман на државен)

·        Нина Михајлоска – III награда 

·        Борис Димовски   – III награда

·        Виктор Ѓорѓиевски   – III награда

·        Симона Крстевска – III награда

Регионален натпревар по Биологија

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 29 март 2024 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева земаа успешно учество на натпреварот по Биологија за учебната 2023/24 година на регионално ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Од учениците, 6 ученика се рангирани да продолжат на државните натпревари. Учениците го завршија регионалниот натпревар со следните успеси:

IX одделение

·        Андреј Гацоски – I награда (пласман на државен)

·        Ема Маневска – II награда (пласман на државен)

·        Марија Мирческа – II награда (пласман на државен)

·        Леонтина Илиќ – III награда

·        Јана Ѓорѓијевска – III награда

·        Андреа Паскалова – III награда

·        Инес Ангелов – III награда

·        Хелена Петровска – III награда

·        Дамјан Анчески – III награда

·        Илина Милановска – пофалница

·        Сара Ставреска – пофалница

VII одделение

·        Матеј Сиваков – I награда (пласман на државен)

·        Александра Димитрова – II награда (пласман на државен)

·        Дариа Вон Дер Форст – II награда (пласман на државен)

·        Анастасија Анѓелеска – III награда

·        Елена Спировска – III награда

·        Ангела Стојаноска – III награда

Резултати од регионален натпревар по математика

Резултати од регионален натпревар по математика 2023-2024г

Име и презимеОдделениеМенторВкупно
Виктор Ѓорѓиевски4Ана Видоевска -Динева3 награда
Матеј Маневски5Сузана Аспровска1 награда
Марта Доновска5Маја ЧингоПофалница 
Андреј Богоевски5Маја ЧингоПофалница 
Дарјан Докузовски5Маја Чинго3 награда 
Јана Ставревска5Маја Чинго2 награда 
Дамјан Сиваков6Јасмина Сретеноска1 награда 
Тамара Нестороска6Јасмина Сретеноска1 награда 
Александра Димитрова7Гордана Ѓорѓиевска1 награда 
Матеј Сиваков7Гордана Ѓорѓиевска1 награда 

Меѓународниот натпревар по математика КЕНГУР 2024

На ден 21.03.2024 во нашето училиште се организираше меѓународниот натпревар по математика КЕНГУР 2024.Одговорен наставник за организација и реализација на натпреварот беше Анита Петровска.На натпреварот земаа учество 64 ученика од II до V одделение.Натпреварите по математика секогаш се предизвик за нашите ученици,за проверка на сопствените знаења и развивање на натпреварувачки дух кај учениците.

Општинскиот натпревар по Англиски јазик

На 16.03.2024 година, во ООУ,, Кирил Пејчиновиќ” – Кисела Вода, се оддржа општинскиот натпревар по Англиски јазик, каде учениците од ООУ,, Вера Циривири-Трена”, под менторство на наставничките Александра Чочевска и Кристина Николовска-Велковска, го постигнаа следниот успех:
Димитар Спасов од V одд. – I место со освоени 92 поени
Калина Ачкоска од VI одд. – III место со освоени 68 поени
Александра Димова од VII одд. – I место со освоени 97 поени
Ангела Николиќ од VIII одд. – III место со освоени 78 поени
Ема Маневска од IX одд. – II место со освоени 88 поени

Oпштински натпревар по хемија

Извештај за одржаниот општински натпревар по хемија на ден 23.02 2024

На општинскиот натпревар по хемија  постигнати се следнивем резултати:

Андреј Гацовски  9/б  1 награда

Хелена петровска 9/а  1 награда

Андреа Паскалова 9/а  пофалница

Нина Пандова 9/а пофалница

Јана Ѓоргиевска 9/б  пофалница

 Милена рангелова 9/б  пофалница

Давид Тасиќ  9/б  пофалница

Тара Ефендилер 8/б пофалница

Мила Анчева 8/б  пофалница

                                             Наставник :Валентина Пешевска

Општински натпревар по Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 23 февруари 2024 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, наставничката по Географија и Природни науки Ленка Ѓоргоска, и одделенксите наставници Анита Петровска и Ана Видоевска – Динева земаа успешно учество на натпреварот по Природни науки за учебната 2023/24 година на општинско ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Од учениците, 17 ученика се рангирани да продолжат на регионалните натпревари. Учениците го завршија општинскиот натпревар со следните успеси:

VI одделение

·        Оливија Софеска – II награда

·        Анастасија Николова – II награда

·        Бојан Тодоровски – II награда

·        Дамјан Сиваков – II награда

·        Антонија Лола Ефремова – II награда

·        Калин Ќосевски – III награда

V одделение

·        Матеј Маневски – I награда

·        Дарјан Докузовски – I награда

·        Катја Христовска – I награда

·        Јана Ставревска – II награда

·        Јоана Аврамовска – II награда

·        Арсениј Манов – III награда

IV одделение

·        Нина Михајлоска – I награда

·        Виктор Ѓорѓиевски – II награда

·        Марко Нешовски – III награда

·        Борис Димовски – III награда

·        Симона Крстевска – пофалница