Monthly Archives: септември 2020

Распоред по смени во услови на COVID – 19

Распоред по смени Ia

Распоред по смени Iб

Распоред по смени 1в

Распоред по смени 4-9

Протоколи за работа во услови на COVID – 19 во ООУ „Вера Циривири – Трена“

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19

ПРОТОКОЛ ЗА ОДМОРИТЕ ПОМЕЃУ ЧАСОВИТЕ

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА ВО УСЛОВИ НА КОВИД 1

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА НАСТАВНИЦИ

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА УЧЕНИЦИ

КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ ШТО СЛЕДАТ НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

Уписи во „Филос“

Screenshot (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филос-Уписи

Список на првачиња

                                            Список на правачиња за учебната 2020/2021 година

I б  ОДД

1.Марио Саздовски

2. Матео Шапе

3.Борјан Јаневски

4.Огнен Тагасовски

5.Марио Томшиќ

6.Алексеј Филиповски

7. Галена Љутков

8. Ведран Видинов

9.Александар Петрушевски

10.Калин Михајловски

11.Михаил Милковски

12.Мила Борисова

13.Борис Димовски

14. Новак Дрљача

15.Мила Бојчевска

16.Ива Петрушевска

17. Софија Арџановска

18.Вук Периќ

19. Марко Арсовски

20.Никола Тасиќ

21.Марко Нешковски

22.Луна Ѓоргијевска

 23.Симона Крстевска

24. Илија Хусиќ

25.Виктор Ѓорѓиевски                                               

одделенски наставник:

 Ана Видоевска-Динева  Пепи Стефановска

 

 

I в ОДД

 1. Алексеј Георгиевски
 2. Анабела Манческа
 3. Тадеј Димитриевиќ
 4. Борис Каркински
 5. Филип Кипевски
 6. Павел Тонески
 7. Матеј Јакимовски
 8. Божин Каловски
 9. Мила Костенчевска
 10. Зои Голчева
 11. Ангел Наумовски
 12. Бисера Петкова
 13. Марио Ефремов
 14. Нина Гогова
 15. Мила Цикарска
 16. Матеа Тодоровска
 17. Ангел Зенговски
 18. Дамјан Трајковски
 19. Јаков Стојановски
 20. Стефан Анѓелески
 21. Луна Славеска
 22. Марин Димировски                                                                
 23. Андрија Спасовски                                           

одделенски наставници

Соња Силјановска  Ирена Огненoска

 

 

 

 

I а ОДД

1.Дениција Ристеска

2.Калина Каланоска

3. Илина Зафировска

4.Давид Панајотов

5.Кристијан Марковски

6.Кристијан Новески

7.Анна Леони  Вон Дер Форст

8.Ева Димитрова

9.Виктор Стевановиќ

10.Ксенија Станчиќ

11.Марко Цоковски

12.Симона Величковиќ

13.Зафир  Вангеловски

14. Нина Михајлоска

15.Милан Димковски

16. Никола Точко

17.Калина Крстевска

18.Алексеј Трепалковски

19.Марко Ѓорѓевиќ                                                    

20.Миа Митревски                                     

Одделенски наставници

Анита Петровска Радмила Петровиќ- Јорданова