Одбележување на светскиот ден на детето

Денес учениците од Vа одделение од ООУ,,Вера Циривири Трена,, го одбележаа светскиот ден на детето 20 Ноември.Учениците низ игра даваа препораки и сопствени идеи како да се подобри животот на сите деца во светот и препораки до сите деца да бидат хумани,да се помагаат,да бидат оптимисти,да се залагаат за остварување на своите права,еднаквост на сите деца.

veb6veb5veb4veb3veb2veb1