Еко маскембал

Под менторство на наставниците Ана Видоевска – Динева, Јасмина Маџаревска, Лилјана Ружиновска и Анита Петровска учениците од ООУ„Вера Циривири – Трена“ земаа учество на „ЕКО МАСКЕНБАЛ“ организиран од страна на Општина Карпош кој се одржа во ООУ „Јан Амос Коменски“.

На маскенбалот  беа доделени вкупно 5 награди. Од нив ученикот Андон Ангелов од IIIб одделение освои 3 награда за маската „ЕКО ЦВЕТ“.IMG-c24d6b80b565a2611ad5ad85c6dba3bf-VIMG-5fb23376be3e652a65415a5add5df22d-V IMG-2e8f14a63c1e6c78ebb75228ca92674b-V IMG-619073aa986aa985e8881e5564422fa8-V