КЦК-центар за храна

IMG-d2911a7f0a241f05e0ff0dec085aa05a-V

Оваа година повторно креативците од КЦК од Центарот за храна, Младите биолози при ООУ “Вера Циривири-Трена” стапија во акција. Пластеникот беше уреден, најлонот беше послан, а расадите од градинарските култури засадени. 
Оваа сезона се пристапи со засадување на полудневни култури, вклучувајќи зелка, карфиол, краставица, тиквички и брокула, за кои ќе се главно грижат учениците од биолошката секција од училиштето. По крајот на сезоната кретивците ќе работат на лабораториски анализи со цел да се утврди квалитетот и составот на нивните култури, како и секако дегустација на плодовите.IMG-772523ac5f43b823cc821ba511713a90-V IMG-8791085107e88e8cd1b0da9d2bbff4f7-V IMG-d2911a7f0a241f05e0ff0dec085aa05a-V IMG-4771fdb7b8fb2d3dac7cb1edde021f6d-V IMG-1c33ff597ec6af3aae7cd6c1e5d3319c-V