Музејот пријател на Циривирци

3del

Веќе 5 година пријателството со Музејот на македонската борба продолжува. И оваа
година дружбата се оствари преку образовна и креативна работилница. Поточно, на
почетокот се направи осврт на изложбената музејска поставка проследена со визуелно
музичко искуство, служејќи како инспирација на учениците за успешно креативно
изразување во работилниците за ликовно и литературно творештво како и преку квиз.
Пријатели на музејот оваа година беа 8 одделенците, предводени од Танка Спасовска,
Ана Кралевска, Лилјана Ружиновска и Наташа Јовковска.
Ви благодариме на пријателството Ана Вишинова и Даниела Митевска – музејски
едукатори!

Пријателството продолжува!

1 1del 3del 4del 5del 7del 8del 9del