Учиме за Европска Унија

На ден 22.05.2018 година по предходен договор и во соработка со Jana PETROVSKASenior Events and Campaigns Manager учениците од V a одделение од ООУ ,,Вера Циривири – Трена остварија посета на ЕУ ИНФО ЦЕНТАР каде ја проследија презентацијата со клучните елементи на ЕУ,се запознаа со начинот на функционирање на ЕУ,институциите,значајните личности за ЕУ,личностите кои моментално се на главни функции во ЕУ,придобивките на земјите членки во ВУ,кои се нашите стратегии за влез во унијата итн.Н тој начин учениците ги дополнија и проширија своите знаења за ЕУ.Добија и пригодни подароци а на крајот беше организиран и квиз на знаења во кој победникот доби дополнителни подароци.ана1.1 ана2.2 ана3.3 ана4.4 ана5.5