Циривирци ги засукаа ракавите!

На Светскиот ден на чистењето – нашето училиште „Вера Циривири – Трена“ несебично зема учество во оваа акција. Со голем ентузијазам ракавите ги засукаа не само учениците од предметна настава, но и малите.

Од голема важност е фактот, но и радоста кога ќе се воочи дека нашите ученици, нашата иднина, не само што ги совладуваат предизвиците во учењето, но исто така покажуваат одговорност и свесност кон акции кои имаат за цел да развијат и негуваат еколошки и грижлив однос кон природата, кон нашата планета Земја!

Нашата парола за денешнава акција на ниво на нашата општина Карпош е:

„Мисли глобално – ЧИСТИ ЛОКАЛНО!“

s9s8s7s6s5s4s2s1