Се натпреваруваме и победуваме

На  ден 2.03.2019 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од   IV –IX  одделение.

Целта  на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

IV б  одделение:

Јана Ѓорговска          II  награда   (80  поени )

V а  одделение:

Димитри Степаноски    III  награда   (69 поени )

 

VI б  одделение:

 Изабела Црња                   пофалница

 Андреј Каруловски       III  награда   (55 поени )

 Теодора Наумовска      пофалница

 Карма Менко                 III  награда    (67 поени )

 Бодан Георгијевски      III  награда   (55 поени )

 

 VIIа одделение:

Анастасија Ставреска        III  награда   (55 поени )

 

VIIIа одделение:

Ива Мојтиќ                       III  награда    (55 поени )

 

VIII  б одделение:

 

Ивона Зикова                     I  награда    (100 поени )

Стефанија Јовческа           I  награда    (95 поени )

 Ивана Димиртова             I  награда    (100 поени )

  

IX а одделение:

 

  Теодора Пандова         III  награда    (90 поени )

  Елена Клинчарова       пофалница