Учење преку истражување со употреба на MICRO:BIT

MICRO:BIT-Регулатор на наводнување

Учениците заедно со наставниците планираат , истражуваат , реализираат проект .

Истражување ( ќе истражуваме поповолни/најдобри услови за најефикасно/најбрзо растење и развивање на растенијата,за добивање на квалитетен род; ќе истражиме како точно да ги поврземе инструментите и да ја ускладиме нивната работа со програмот MICRO:BIT за автоматизирано наводнување на растенијата  во пластеникот)

Фаза на засадување

s2 s3 s4 s5 s6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмирање на програма за регулирање на влажност и проба за нејзината функционалност во пракса .

s1s9 s7 s10 s8