Известување

 

Се известуваат сите ученици на ООУ „ Вера Циривири -Трена “ Скопје дека наставата на 3.09.2019г. ќе  се реализира по седниов распоред за учениците од II од IX одд наставата  започне во 8:00

                за учениците од  I одд свечен прием од 8:30

                  Исхрана за учениците во продолжен престој  од I   до  V од 5.09.2019г.