Зелени стапалчиња

Во периодот од 23-27.09.2919 беа изведени активности во согласност на проектот”Зелени стапалчиња”. Кско резултат на истите денес 25.11.2019 учениците ги презентираа реализирсните активности и своите согледувања како “ Детективи на патот”. Како награда за вложениот труд и изведените активности беа наградени со велосипед.

viber_image_2019-11-25_16-30-00 viber_image_2019-11-25_16-30-00бџгџф viber_image_2019-11-25_16-30-03 viber_image_2019-11-25_16-30-04бџфгбџ viber_image_2019-11-25_16-30-05јнјн viber_image_2019-11-25_16-32-00нјкнкј ббџгф