Денот на планетата Земја

По повод Денот на планетата Земја, на 22.04.2021година реализиран е заеднички МИО час на учениците од првите одделенија од збратимените училишта „Вера Цирирвири – Трена“ и „Братство“. Истиот е одржан онлајн при што учениците се запознаа со значењето на овој ден. При тоа дадоa свои идеи за нејзино зачувување.

1 5

2 3 46