Добре ни дојдовте првачиња

На ден 1. 09.2021г  нашето училиште свечено ги прими првоодделенчињата .Топло добредојде од директорот на училиштето Светлана Шајноска , сите ученици , наставници и стручна служба .

slika7 slika6slika1slika5slika2slika4slika3