Успешно учество на општински натпревари

 На  ден 19.02.2022 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од  VI–IX  одделение.

Целта  на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

 VII б одделение:

Марија Мирческа         II    награда     

Јана Ѓорговска               III   награда      

VIII а одделение:

Мартин Ацевски              II    награда      

VIII б одделение:

Алексеј Трајковски       I    награда     

Андреј Велковски         I    награда      

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена”

под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Велимир Новески и Николина Ристовска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2021/22 година на општинско ниво.

 

 • Општински натпревар

Биологија 9 февруари 2022 година

IX одделение

 • Бодан Георгијевски – I награда
 • Меланија Петровска – I награда
 • Карма Менко – II награда
 • Теодора Наумовска – пофалница

VIII одделение

 • Јасна Богдановска – I награда
 • Леа Стојовска – II награда
 • Ивана Колиќ – II награда
 • Лилјана Стојанов – II награда

VII одделение

 • Ема Маневска – 1 место , I награда
 • Андреј Гацоски – II награда
 • Стефан Кимовски – II награда
 • Дамјан Анчески – III награда
 • Јана Ѓорѓијевска – III награда

Природни науки 11 февруари 2022 година

VI одделение

 • Михаил Георгиев – III награда
 • Мартин Николовски – пофалница
 • Мила Анчева – учество

V одделение

 • Горазд Кипевски – II награда
 • Александра Димитрова – II награда
 • Матеј Сиваков – II награда
 • Владан Стефановиќ – III награда

 

IV одделение

 • Дамјан Сиваков – I награда
 • Софија Мирковска – II награда
 • Анастасија Николова – II награда
 • Антонија Лола Ефремова – II награда
 • Јана Андреевска – III награда
 • Дамјан Зафировски – пофалница
 •  

Наградени ученици од Вера Циривири Трена по ликовно образование за прво полугодие 2021/2022

1.    Јована Јанкуловска 7а прво место на републичка изложба по повод стручна работилница за уметничка фотографија , Ноември 2021. Организирано од Министерсво за култура и детски ликовен центар.
2.    Марко Стојанов 9а. Освоено трето место на републичка изложба по повод стручна работилница за уметничка фотографија , Ноември 2021. Организирано од Министерсво за култура и детски ликовен центар.
3.    Леа Жантевска 8б прво место на меѓународна ликовна изложба за деца имладинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и Град Скопје
4.    Милена Рангелова 7б освоено второ место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и град Скопје
5.    Стефанија Василевска 8б.Освоено второ место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и Град Скопје
6.    Теона Димовска 9а освоено прво место на републичка изложба 11ти Отомври организирано од Детски ликовен центар.

7.    Ева Маневска 7а. Освоено прво место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
8.    Јасна Богданова 8а. Освоено второ место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
9.    Ана Ѓуровска 6б. Освоено прво место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
10.    Јована Лазева  9б Прво место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци,, Флора и фауна-извор на живот и убавина”  Организирано до Министерство за култура и детски ликовен центар.23.12.2021
.    Дипломи за 15та Општинска детска ликовна колонија Св.Пантелејмон – Г. Нерези-Скопје Организатори: Општина Карпош и детски ликовен центар.
–    Лилјана Стојанов 8б
–    Ева Делов 7б
2.    Дипломи за Европска недела на мобилност-Лоиковен еко конкурс – Вело училиште
–    Матеа Мирческа 6б
–    Ема Маневска 7а
–    Јована Јанкуловска 7а
–    Милена Рангелова 7б
–    Леонтина Илиќ 7а
–    Анелија Манов 7б
–    Миа Тодоровска 8б  
1.    Ученици учесници на МИО средба со збратименото училиште „Братство“ под мото „Нашата традиција – наша иднина“. 
–    Лилјана Стојанов 8б
–    Александар Тортевски 9а

 Теона Димовска 9а
  Софија Бајланцалиева 7б