Одбележување на Светскиот ден на водата

На ден 22.03.2022 учениците и наставниците од ООУ “Вера Циривири Трена”, со разновидни активности го одбележаа Светскиот ден на водата.sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6