Учество на општински натпревар по англиски јазик

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” под менторство на наставничките по англиски јазик Кристина Николовска-Велковска и Александра Чочевска, земаа успешно учество на општинскиот натпреварот по англиски јазик, кој се оддржа на 19.03.2022 година во ООУ “Круме Кепески” – Кисела Вода. Сите ученици се пласираа за претстојниот регионален натпревар.

Постигнати се следните резултати:

IX одделение • Кристијан Шкоро – II место, 87 поени

VIII одделение • Анастасија Волкан – II место, 82 поени

VII одделение • Ема Маневска – II место, 89 поени

VI одделение • Тара Ефендилер– II место, 87 поени

V одделение • Стефан Велков – III место, 78 поени