Одбележување на Меѓународнот ден на толеранција

Учениците од 3 а по повод Меѓународнот ден на толеранција – 16 ноември, учествуваа во работилница посветена на толерантноста. Разговараа што е толерантност и заеднички изработија плакат: ДА БИДЕМЕ ТОЛЕРАНТНИ ВО ОДНЕСУВАЊЕ КОН СЕКОЈ И СИТЕ !

сл2 сл3 сл4