Го разубавуваме училишниот простор.

Го разубавуваме училишниот простор.Учениците од 3а одделение со свој придонес ја разубавуваат училишната градина со есенски цветни насади .

сл6 сл7 сл8 сл9 сл10