Награди се нижат

Горди на нашите ученици кои добија награди.
Калина Добреска7-а, Марта Караева -7-б Прва награда, Ана Ѓуровска7-б 2 награда.
Благодарност до Драмската секција, која традиционално подготвува пригодна приредба за наградените ученици.

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6