Одбележување на 2 Декември, Светскиот ден на лицата со посебни потреби

По повод 2 Декември, Светскиот ден на лицата со посебни потреби учениците од 7-а со класниот раководител, изработија хамер Постер за да го одбележиме овој Светски ден! Различностите се убавината на живеење! Животот е убав!

сл1 сл2 сл3