Месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо

По повод месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо, ги посетија првачињата од ООУ,, Вера Циривири- Трена” и им дадоа корисни совети за штедење преку претстава и делење подароци.

сл1 сл2 сл3