Одбележување на Недела  на забоздравствена заштита

По повод одбележување на Недела  на забоздравствена заштита, учениците од III a одделение реализираа работилница во соработка со родител,детски стоматолог д-р Елена Новеска. Учениците земаа активно учество ,научија многу работи за грижа за сопственото орално здравје, а на крајот добија и подароци.

сл1 сл2 сл3 сл4