Учиме биологија – квадратна рамка

Денес учениците од IX одд заедно со наставничката Дивна Карапанчева , на часот по биологија го искористија сончевиот ден  за истражување на живиот свет во нашата  животна средина со одредување  на точниот број на живите организми.  За таа цел учениците користеа   самостојно изработена  квадратна рамка.

сл1 сл2 сл3 сл4