Општински натпревар по предметите Биологија и Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 10 март 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Маја Чинго и Сузана Аспровска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2022/23 година на општинско ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Од учениците, 31 ученика се рангирани да продолжат на регионалните натпревари. Учениците го завршија општинскиот натпревар со следните успеси:

 

     Биологија

 

VIII одделение

•    Андреј Гацоски – I награда

•    Ема Маневска – II награда

•    Матеа Секулоска – III награда

•    Јана Ѓорговска – III награда

•    Марија Мирческа – III награда

•    Александар Анастасов – III награда

•    Инес Ангелов – Пофалница

•    Јана Ѓорѓијевска – Пофалница

•    Илина Милановска – Пофалница

•    Дамјан Анчески – Учество

 

IX одделение

•    Јасна Богдановска – I награда

•    Леа Стојовска – II награда

•    Ивана Колиќ – II награда

•    Лилјана Стојанов – Пофалница

 

    Природни науки

    VI одделение

•    Матеј Маневски – I награда

•    Јана Ставревска – I награда

•    Јоана Кимовска – I награда

•    Јоана Аврамовска – II награда

•    Катја Христовска – II награда

•    Марија Милановска – III награда

•    Јован Симоновски – III награда

 

V одделение

•    Дамјан Сиваков – I награда

•    Анастасија Николова – I награда

•    Антонија Лола Ефремова – II награда

•    Бојан Тодоровски – II награда

•    Бисера Лазаревска – III награда

•    Оливија Софеска – III награда

 

 

IV одделение

•    Александра Димитрова – I награда, 1 место

•    Матеј Сиваков – I награда

•    Владан Стефановиќ – II награда

•    Горазд Кипевски – II награда

•    Анастасиа Анѓелеска – II награда

•    Дариа Ева Вон Дер Форст – II награда

•    Елена Спировска – III награда

 

 

 

 Наставник – ментор

Дивна Карапанчева