Регионален натпревар по математика

На ден 4.03.2023 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од VI–IX одделение. Целта на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

VI а одделение: Александра Димитрова II награда

Илин Стојановски пофалница

VI б одделение: Матеј Сиваков II награда

Горазд Кипевски пофалница

VII одделение: Матеа Мирческа III награда

VIII б одделение: Марија Мирческа пофалница

Ментор наставник : Гордана Ѓорѓиевска Јасмина Сретеноска