Регионален натпревар по Биологија и Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 07 и 10 април 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Маја Чинго и Сузана Аспровска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2022/23 година на регионално ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Горди сме да кажеме дека 13 ученици се рангирани да продолжат на државните натпревари. Учениците го завршија регионалниот натпревар со следните успеси:

 

Биологија:

 

9 одделение:

– Јасна Богдановска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Леа Стојовска – III награда

– Ивана Колиќ – Пофалница

 

8 одделение:

– Ема Маневска – I награда (пласман на државен натпревар)

– Андреј Гацоски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеа Секулоска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорѓијевска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Марија Мирческа – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорговска – III награда

– Александар Анастасов – III награда

– Инес Ангелов – III награда

 

 

Природни науки:

 

6 одделение:

– Дариа Ева Вон Дер Форст – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеј Сиваков – II награда (пласман на државен натпревар)

– Александра Димитрова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Горазд Кипевски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Елена Спировска – III награда

– Анастасиа Анѓелеска – III награда

– Владан Стефановиќ – III награда

 

5 одделение:

– Дамјан Сиваков – I награда (пласман на државен натпревар)

– Анастасија Николова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Бојан Тодоровски – III награда

– Антонија Лола Ефремова – III награда

– Бисера Лазаревска – III награда

– Оливија Софеска – III награда

 

4 одделение:

– Јана Ставревска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Катја Христовска – III награда

– Матеј Маневски – III награда

– Јоана Аврамовска – III награда

– Марија Милановска – III награда

– Јоана Кимовска – III награда

– Јован Симоновски – Пофалница