СООПШТЕНИE ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНА 2023-2024 година

                                    СООПШТЕНИE                                                

ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ СКОПЈЕ во месец мај 2023 год. врши упис на ученици за учебната 2023/2024 год во прво одделение. Опфтени ќе бидат ДЕЦА РОДЕНИ 2017 – (до јануари 2018 год.)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. ИЗВОД НА РОДЕНИТЕ (ФОТОКОПИЈА)

2. ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ

3. ПОТВРДА ОД ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

4. ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Уписот е на деца кои според реонизација припаѓаат во нашето училиште и истиот се врши во просториите на училиштето.

               

                                                          Стручна служба на       ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ – СКОПЈЕ                              

                                                                               КОНТАКТ ТЕЛЕФОН : 02 3068-507