Вклученоста на нашето училиште во проектот”Безбедноста во училиштата”

Вклученоста на нашето училиште во проектот”Безбедноста во училиштата”се потврди денес со посета и посебно обраќање кон нашите наставници и ученици, од страна на 
Министерот за образование и наука Јетон Шакири, Ректорот на Универзитетот”Св.Кирил и Методиј„-Скопје проф. д-р Никола Јанкуловски, 
проф.д-р Марјан Ѓуровски Филозофски факултет-Скопје,
проф.д-р Татјана Стојаноска Иванова, Филозофски факултет-Скопје, проф.д-р Софија Георгиевска Филозофски факултет-Скопје.  Задоволството од нашето учество во проектот го изрази со поздравно обраќање и директорот на училиштето Светлана Шајноска. Наставниците и учениците поставуваа прашања и ги дискутираа можностите за зголемување на степенот на безбедноста во училиштата.

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6