Учиме за здрава храна

Плодната соработка со родителите од IIIб одделение продолжи со сктивност на 10.05.2023година.  Беше реализиран час од страна на Марија Бојчевска. Учениците ги продлабочија своите знаења за здравста храна и нејзиното значење. Воедно со големо задоволство и насмевки направија овошни салати кои ги дегустираа. Со ова ги нанаправија првите чекори во нутриционизмот. 
Соработката продолжува!

сл1 сл2 сл3