Државен натпревар по математика

На ден 14.05.2023 г. Беше реализиран државен натпревар по математика на кој учество земаа учениците од VI–IX одделение. Целта на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа : Постигнати резултати :

VI а одделение: Александра Димитрова II награда

VI б одделение: Матеј Сиваков I награда Ментор

наставник : Гордана Ѓорѓиевска, Јасмина Сретеноска