Прием на првачиња

Со насмеани детски лица, среќни родители, весели наставници го одбележавме првиот училишен ден на првачињата во ООУ,,Вера Циривири – Трена”. Посакуваме детскиот џагор, насмевките и другарувањата да царуваат во текот на учебната 2023- 2024 година.

сл5.5 сл4.4 сл3.3 сл2.2 сл1.1 сл7 сл6.6