Доделување на стипендии од Општина Карпош

Како и секоја година и оваа нашите таленти се добитници на стипендија од Општина Карпош.

sl8 sl7 sl6 sl5 sl4 sl3 sl2