Monthly Archives: април 2019

Дисиминација -Училишта на 21-от век

На 11.04.2019година во нашето училиште се реализираше средба со колегите со цел споделување на искуства од обуката за наставници за критичко размислување , решавање проблеми и кодирање одржана од 22-24 март од страна на BRITISH COUNCIL   и  UK GOVERNMENT.

слика7 слика6 слика5 слика4 слика2 слика1