Monthly Archives: септември 2019

Прием на првачиња

IMG_20190903_090527

IMG_20190903_084353 IMG_20190903_083723 IMG_20190903_083918 IMG_20190903_083935 IMG_20190903_084828 IMG_20190903_085647 IMG_20190903_083639 IMG_20190903_083642 IMG_20190903_083324 IMG_20190903_090518 IMG_20190903_090024 IMG_20190903_090527 IMG_20190903_085317 IMG_20190903_085325

Известување

 

Се известуваат сите ученици на ООУ „ Вера Циривири -Трена “ Скопје дека наставата на 3.09.2019г. ќе  се реализира по седниов распоред за учениците од II од IX одд наставата  започне во 8:00

                за учениците од  I одд свечен прием од 8:30

                  Исхрана за учениците во продолжен престој  од I   до  V од 5.09.2019г.